Europejscy dostawcy cloud computing i Saas będą się zrzeszać

eurocloud_logoEuroCloud zostało powołane do życia 20 października 2009 roku. Na czele stowarzyszenia stanął Pierre-José Billotte, prezes i założyciel francuskiej organizacji ASP Forum. Skupił wokół siebie specjalistów z branży stawiając sobie za cel rozpropagowanie najlepszych praktyk i rozszerzenie działalności biznesowej firm skupionych wokół EuroCloud na całą Europę.

Model „chmury” oznacza globalny zasięg, partnerstwo oraz integrację. Celem rozwoju EuroCloud jest promowanie SaaS i usług działających „w chmurze” oraz aplikacji na terenie Europy i zachęcanie do korzystania z nich. EuroCloud będzie akceleratorem działalności gospodarczej, partnerstwa technologicznego i integracji aplikacji. Będzie reprezentować branżę „chmur” w Europie – biorąc pod uwagę lokalne różnice – będąc jednocześnie platformą do wymiany informacji z Ameryką i Azją.

W tym momencie EuroCloud zrzesza w swoich szeregach lokalne społeczności z Wielkiej Brytanii, Danii, Luksemburgu, Francji i Hiszpanii. Na tym jednak nie koniec. Celem EuroCloud jest dalsze powiększanie zasięgu organizacji przez tworzenie kolejnych regionalnych ośrodków, aż do liczby 20, w których skupionych zostanie około 500 członków. To wszystko do roku 2014.

Połączenie sił w propagowaniu technologii RaaS i cloud computing zapewne przyniesie gro korzyści. Dobrze, że sami operatorzy chcą wytyczać standardy według, których rynek „chmur” ma działać, a nie zrobią tego urzędnicy, którzy najczęściej nie mają bladego pojęcia na temat poruszanych kwestii.