Open Source wypiera komercję z administracji publicznej… Ale nie w Polsce…

opensource_logoWe wtorek Rada Miejska Los Angeles podpisała z Google pięcioletni kontrakt na wdrożenie w urzędach miejskich usługi Gmail i innych aplikacji z grupy Google Apps. Wartość kontraktu opiewa na 7,25 milionów dolarów z czego 1,5 miliona pochodzić będzie z wpłat jakie poczynił Microsoft w ramach odszkodowania za stosowanie praktyk monopolistycznych. Można więc powiedzieć, że Google urosło do rangi głównego dostawcy usług dla administracji publicznej Los Angeles pośrednio dzięki gigantowi z Redmond.

Warto wspomnieć, że zapał Google w zdobywaniu klientów dla swojej chmury wśród administracji publicznej nie kończy się na tym projekcie. Według notatki z 15 września Google chce utworzyć oddzielne środowiska do przetwarzania danych dla administracji publicznej. Projekt nazywa się GovCloud i zakłada, że dane byłyby zaszyfrowane oraz fizycznie i logicznie odseparowane od standardowych aplikacji Google. Dane przechowywane mają być na serwerach w USA, a dostęp do nich powinni mieć tylko i wyłącznie obywatele, którzy przejdą odpowiednie postępowanie przygotowawcze. Ważne jest to, że GovCloud zakłada powołanie funkcji Super Administratora systemu ze strony Google, który również miałby dostęp do niektórych danych zgromadzonych na serwerach.

Zaufanie do przetwarzania w chmurze jest wciąż ograniczone. Dowodem na to może być fakt, że krytycy tego pomysłu przekonali członków rady Miejskiej Los Angeles do dodania klauzuli do umowy zawartej z Google, w której zobowiązują firmę z Mountain View do wypłaty odszkodowania w razie wycieku lub utraty danych.

Nie tylko Google pcha się do administracji publicznej

Również Mozilla może pochwalić się wyrwaniem kawałka tortu z ręki Microsoftu. Francuska Generalna Dyrekcja Finansów Publicznych rezygnuje z aplikacji Microsost Outlook i IBM Lotus Notes na rzecz Thunderbirda z rozszerzeniem Lightning i narzędzia OBM produkowanego przez firmę Linagora.

Migracja będzie dotyczyła 130 tysięcy komputerów, co będzie przyczynkiem do ogromnych oszczędności.