Wielkie łatanie produktów Oracle już we wtorek

Na wtorek Oracle zapowiada wydanie aż 66 łat bezpieczeństwa dla swoich produktów. Wiele z nich ma wyeliminować luki w zabezpieczeniach oceniane jako najbardziej niebezpieczne według skali Common Vulnerability Scoring System. Dla przykładu sześć z łat, ma poprawić bezpieczeństwo we flagowym produkcie Oracle – bazie danych. Dwie luki pozwalają na zdalne wykonanie kodu bez użycia nazwy użytkownika i hasła.

Szesnaście łat bezpieczeństwa jest przeznaczonych dla oprogramowania pośredniczącego (z ang. middleware), z czego aż 12 luk umożliwia zdalne wykonanie kodu z pominięciem procesu autoryzacji.

Inne poprawki są przeznaczone między innymi dla Oracle’s Enterprise Manager, PeopleSoft, JD Edwards, Glassfish i OpenOffice.

Oracle również na luty zapowiada wydanie poprawek dla Javy w wersji biznesowej oraz SE.